středa 23. května 2012

Body zdarma

α je pravděpodobnost chyby I. druhu, hladina významnosti
1 - α = hladina spolehlivosti (pokud je α 5%, pak je to 95%)
β je pravděpodobnost chyby II. druhu
1 - β = síla testu

obor přijetí = pokud výsledek patří do oboru přijetí, zamítáme alternativní hypotézu
kritický obor = pokud výsledek patří do kritického oboru (Wα), přijímáme alternativní hypotézu
kritická hodnota = kvantil rozdělení (studentovo, obecný atd.)

- interval spol. souvisí s hypotézama - dá se říct, že pokud hyp. leží mimo interval, tak jí zamítáme
- šířka intervalu závisí na spolehlivosti, čím menší spol., tím užší a přesnější interval nám vypadne
- a naopak, čím chceme spolehlivější interval, tím roste jeho šířka a snižuje se přesnost

Chyba I. druhu (alfa, false positive)
 • zamítnutí ve skutečnosti platné nulové hypotézy
 • nepřijetí ve skutečnosti platné nulové hypotézy
 • nezamítnutí ve skutečnosti neplatné alternativní hypotézy
 • přijetí ve skutečnosti neplatné alternativní hypotézy
 • odsouzení ve skutečnosti nevinného člověka
Chyba II. druhu (beta, false negative)
 • zamítnutí ve skutečnosti platné alternativní hypotézy
 • nepřijetí ve skutečnosti platné alternativní hypotézy
 • nezamítnutí ve skutečnosti neplatné nulové hypotézy
 • přijetí ve skutečnosti neplatné nulové hypotézy
 • osvobození člověka, který je ve skutečnosti vinen
Snížením hladiny významnosti se
 • zvýší obor přijetí
 • sníží kritický obor
 • sníží pravděpodobnost chyby I. druhu 
 • zvýší pravděpodobnost chyby II. druhu
Regresní koeficient β1
 • určuje znaménko korelačního koeficientu
Korelační koeficient ryx
 • na jeho základě lze posoudit sílu lineární závislosti 
 • má stejné znaménko jako regresní koeficient
 • nabývá hodnot z intervalu <-1;1>
 • vyjadřuje v podstatě totéž, co index korelace
Index korelace I
 • nabývá hodnot z intervalu <0;1>
 • druhá odmocnina indexu determinace
 • vyjadřuje v podstatě totéž co korelační koeficient
Index determinace I2
 • nabývá hodnot z intervalu <0;1>
 • druhá mocnina indexu korelace

snad to helpne, každopádně hodně zdaru!